INFORMACJE PRAKTYCZNE – NIEZBĘDNIK DLA RODZICA

1. Nasza kadra

Całą kadrę pedagogiczną dobieramy z niezwykłą starannością i przy jej wyborze kierujemy się zarówno doświadczeniem,

jak i zaangażowaniem w pracę z dziećmi i młodzieżą. Zatrudnieni przez nas kierownicy placówek

wychowawczych są przeszkoleni z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, przygotowania

i realizacji programów obozowych oraz kwalifikacji wychowawczych.

2. Karta kwalifikacyjna

Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu młodzieżowego zobowiązany jest dostarczyć osobiście

lub wysłać do nas wypełnioną i podpisaną przez obu rodziców /opiekunów kartę kolonijną oraz umowę

o świadczenie usług turystycznych. Przekazanie karty kwalifikacyjnej jest warunkiem przyjęcia uczestnika

na obóz.

3. Przejazd autokarem i bagaż

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi, koncesjonowanymi firmami przewozowymi. Na wszystkich trasach

zapewniamy liczbę kierowców zgodną z przepisami. Przejazdy z Polski do miejscowości turystycznych

odbywają się również w godzinach nocnych. Posiłki w trakcie przejazdów nie są przewidziane (chyba, że

w opisie oferty podano inaczej), dlatego prosimy o zabranie odpowiedniej ilości prowiantu na drogę oraz

kieszonkowego na zakup żywności w drodze powrotnej. Bagaż uczestnika może składać się z 1 szt. bagażu

podstawowego (maks. 20 kg) oraz 1 szt. bagażu podręcznego (maks. 5 kg). Proponujemy spakowanie

dziecka do torby na kółkach, która ułatwi dziecku przemieszczanie się z bagażem. Sugerujemy zabrać:

nakrycie głowy, strój kąpielowy, nieprzemakalną kurtkę lub płaszcz, kosmetyczkę z przyborami, małą apteczkę

(plastry opatrunkowe, woda utleniona, leki przeciwgorączkowe) karimatę lub ręcznik plażowy, kieszonkowe,

krem ochronny z wysokim filtrem. Uczestnik powinien być świadomy jak wygląda jego bagaż

i ile toreb zabrał ze sobą na obóz. Radzimy, by uczestnicy nie zabierali na wyjazd wartościowego sprzętu

(telefonów, aparatów, itp) .

4. Regulamin obozu młodzieżowego

Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu młodzieżowego oświadcza, że stan zdrowia jego podopiecznego

umożliwia jego udział w danej imprezie. Uczestnicy imprez zobowiązani są do przestrzegania

„Regulaminu obozu/wycieczki”, z którym zapoznają się na początku imprezy.

5. Dokumenty.

Uczestnik wyjazdu zagranicznego zobowiązany jest posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Konieczne

jest również posiadanie przy sobie ważnej legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia (lub karty chipowej)

oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej bezpłatnie przez oddziały NFZ.

6. Wyżywienie

Młodzieżowe All Inclusive (w tym młodzieżowe all inclusive light) jest to poszerzona forma świadczeń dotycząca

nie tylko wyżywienia, ale również dodatkowych punktów programu. Nie należy mylić tej formy ze standardowym

all inclusive występującym w ofertach wczasów dla dorosłych. Dokładny opis młodzieżowego all

inclusive znajduje się w opisie oferty. Każdy kraj posiada inne zwyczaje żywieniowe. Zazwyczaj w restauracjach

i jadalniach serwowana jest kuchnia regionalna na bazie miejscowych specjałów.

7. Opieka medyczna

Na imprezach zapewniamy opiekę medyczną w miejscowych ośrodkach zdrowia lub gabinetach lekarskich/

pielęgniarskich na terenie obiektu, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszystkie koszty leczenia pokrywane

są z ubezpieczenia SIGNAL IDUNA wg Warunków Uczestnictwa. Zawarte w katalogu imprezy przeznaczone

 

okladka 42-15973727