Żeby prawidłowo skopiować tabelkę wystarczy przejść do trybu „Tekstowy”, skopiować całą zawartość, a następnie przejść do Tours i danego kraju i również w trybie tekstowym ją wkleić w odpowiednim miejscu. Następnie można już pracować w trybie Wizualnym. Celowo wstawione zostało wiele wierszy – jeśli będzie ich za dużo wystarczy z naciśniętym lewym przyciskiem myszy przeciągnąć kursor z samego dołu tabelki (nieco poniżej jej końca) aż do wiersza, który jako ostatni ma być usunięty, i nacisnąć BACKSPACE na klawiaturze.

 

Termin Imprezy  Cena katalogowa First Minute